top of page

Omtanke !

Bauen er arkitekttur med omtanke for mennesker, samfund og miljø. Vi er dedikeret til en arkitektur, der med enkle midler skaber stærke rum, der appellerer til både følelser og sanser.  Bauen har udviklet en række projekter med særlig fokus på bæredygtige løsninger. Fælles for tegnestuens projekter er er at økologi og omsorg for miljøet skærper arkitekturens sanselige kvaliteter og bibringer merværdi til bygherrre og brugere.

Frans Drewniak har omfattende erfaringsportefølje fra bl.a 10 år som sagsarkitekt for KHR og Henning Larsen og et solidt kendskab til alle byggeriets faser. Frans har de sidste 25 år udviklet projekter fra lille til stor skala. Et speciale er pionerprojekter inden for ”integreret energidesign” hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde om miljø og energi fra starten af processen. Frans har modtaget egne præmieringer i flere konkurrencer både i ind- og udland og medvirker desuden som fagdommer for Arkitektforeningen. Frans er desuden studielektor på KADK hvor han er studielektor på Institut for Bygningskunst og Teknologi

bottom of page