top of page

Pilgrimscenter Røldal

Det nye Pilgrimscenter i Røldal ligger sig i dalens store landskabsrum som en landsby der både visuelt og konkret afspejler det stærke samfund som før og nu omgiver Røldals historiske Kirkebyggeri. Pilgrimscentrets klare karakter som ny landsby skal forstærke Røldal som et vigtig mødested for bygderne omkring, et møde mellom øst og vest og et fagligt og socialt center for besøgende og personale.  Det nye pilgrimscenter etablere en samtale med den historiske og særprægede kirkebyggeri samtidigt med at Røldal stavkirke bevarer sin monumentale status med dets dominerende typologi og højde; og i et smukt samspil mellem kultur og natur. - Læs mere nederst på siden

Konkurrenceudskriver

Røldal Kommune, Norge

 

Kontakt

Arkitekt Frans Drewniak

frans@bauen.dk

 

©

Konkurrenceprojekt 2010

Frans Drewniak i samarbejde med Ted Schauman

Pilgrimscentrets typologi giver bygningen en stemning og karakter hvor de mange forskellige aktiviteter; udstillinger, filmvisninger, servering, konference og rum til studier og socialt samvær kan foregå på en måde så de supplerer og beriger hinanden.  Huset rækker ud i landskabet og mod ankomsten så der formes 3 forskellige stenbelagte uderum samtidig med at de  2 centrale gårdrum trækker ”engen” og den fri natur helt ind i hjertet af anlægget.

bottom of page