top of page

Fremtidens Almennyttige boliger - Seest

VI har valgt at placere den nye almene boligbebyggelse i grundens sydøstlige hjørne. Her byder bebyggelsen beboere og alle i lokalområdet velkommen, som en port til det grønne naturområde. Således har vi med inspiration fra det nordiske længehus udformet en bebyggelse af 5 længer der udnytter de 3 meters fald over bebyggelsens bredde syd-nord. Længerne placeres parallelt med koterne i en terrassering fra Overbyvej og ned mod Seestbyens nye fælled. Porten til området er det kileformede frirum som opstår mellem længerne. Husene lægger sig parallelt med landskabets eksisterende koter. Herved begrænses de nødvendige jordarbejder før fundering af de nye længehuse og bebyggelsen indføjer sig naturlig og elegant i landskabet. Samtidigt overholder bebyggelsen herved det skrå højdegrænseplan. - Læs mere nederst på siden

Konkurrenceudskriver

Koldingl Kommune

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

 

Kontakt

Arkitekt Frans Drewniak

frans@bauen.dk

 

©

Konkurrenceprojekt 2013

Claudia Schulz

Frans Drewniak

 

Medarbejdere

Casper Berntsen

Hanna Birgisdottir

Det kileformede ankomstrum sætter fokus på gavlfacaden som i projektet har fået en særlig behandling. Netop de 5 gavle markerer adgange til de enkelte længehuse og hertil knytter sig vores strategi for uformelle mødesteder og praksisbaserede fællesskaber. Til hver af gavlene vendt mod kilen er der mulighed for at etablere en fællesfunktion som strukturelt “låner” det ene værelse fra lejligheden nærmest gavlen. Fordelen ved denne løsning er at strategien for funktionelle og succesfulde fællesskaber kan udvikles via brugerinvolvering forud for projektes udførsel, men også som en robusthed hvor ændringer med meget få midler kan gennemføres over bygningens levetid. Filosofien er at bebyggelsen og dets beboere kan udvikles og blive klogere over tid. Hvad vi ved i dag kan meget vel have ændret sig “i morgen”. Vi forestiller os at arbejde videre med dette princip og måske spejle lejlighedsplaner så også vådrumsmodulet ved gavlen kan tillægges fællesskabet f.eks i form af et lille fællesrum eller/og fælles gæsteværelse med toilet og tekøkken. I plan mål 1:200 og 1:50 har vi valgt at vise et fællesvaskeri som eksempel på udnyttelse af gavlværelset. Vi forestiller os at de uformelle mødesteder i form af praksisbaserede fællesskaber kunne indeholde funktioner som genbrugs-byttecentral, arbejdsplads med internetbookning, gæsterum, legerum, fællesrum, værksted og træningslokale.

bottom of page