top of page

Arwos - Aabenraa genbrugsplads

Genbrugspladsen er et meget ambitiøst projekt med en overordnet målsætning om optimal affaldshåndtering, øget brugervenlighed og bæredygtig drift. Det er lykkes Arwos at indarbejde nytænkning i forhold til en lang række punkter herunder håndteringen af direkte genbrug. Der er etableret en modtagehal på genbrugspladsen hvorfra genbrugsvarerne bliver sorteret og derefter flyttet over i genbrugsbutikken. Sorteringshallen er et udviklingsprojekt som indeholder et anlæg hvor lette fraktioner bliver sorteret og komprimeret i paller. Komprimeringsanlægget er I sin udformning den første af slagsen i Danmark.

- Læs mere nederst på siden

Bygherre

Forsyningsselskabet Arwos

 

Kontakt

Arkitekt maa. Claudia Schulz

claudia@bauen.dk

 

©

Alle faser fra udvikling til udførelse

Fridbjørg Arkitekter ved

assosieret partner Claudia Schulz

Detailprojektering AART

 

Foto © Bauen

Sorteringshallen komprimerer både affald fra genbrugspladsen og affald fra kommunen. Komprimeringen direkte på pladsen er med at minimere antallet af transporter og at forøge afregningspriser for de forskellige fraktioner. I forhold til brugervenlighed er der arbejdet med nedsænkede containere og tydelige wayfinding. Arwos har udviklet sit eget skiltesystem, som udover genbrugspladsen fungerer som ledetråd gennem hele Arwos landsby. Den landskabelige tilpasning af pladsen er et vigtigt parameter. De store belagte arealer afgrænses mod landskabet med en betonmur mod hele pladsen østside.

bottom of page